Tento sypač je modifikací zadní sypače traktorového. Má zmenšený objem a není samo nakládací

tabulka základních parametrů

šíře posypu: 2000mm
posypový materiál: jemný štěrk, písek
objem: 0.3m3

fotogalerie produktu: