Úpravy zpevněných ploch nádvoří, parkovišť a komunikací. Použité materiály - panely, beton, dlažby, živičné povrchy.

fotogalerie kategorie: